طراحی و پیاده‌سازی اولین سامانه نرم‌افزاری تحت وب سیاهه انتشار در کشور‎‌

1394 - اکنون
سمت: سمت در پروژه: طراح و مدیر اجرایی