پروژه های انجام شده

بررسی تاثیر بلند مرتبه سازی در منطقه 22 بر میدان باد شهر تهران
بررسی تاثیر بلند مرتبه سازی در منطقه 22 بر میدان باد شهر تهران
سمت در پروژه: مدیر اجرایی

بررسی تاثیر بلند مرتبه سازی در منطقه 22 شهرداری تهران بر میدان باد منطقه و شهر تهران

تدوین اولین برنامه کمی کاهش آلودگی هوای شهر تهران
تدوین اولین برنامه کمی کاهش آلودگی هوای شهر تهران
سمت در پروژه: طراح و مدیر اجرایی© تمام حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به حسین شهبازی می باشد.